Back to Menu
 
Batata Sukhi Bhaji Vangi Batata Fanas Bhaji Batata Upwas Bhaji
Farasbi Kaju Panch Bhel Bharli Vangi Farasbi Moong Dal
Kelful Bhaji Tondali Masala Farasbi Batata Suran Bhaji
Zunaka Masoor Usal Suran Upavas Bhaji Shirvadi
Methi Muttar Bharli Bhendi Kobi Batata Methi Kaju
Alu Patal Bhaji Kobi Chanadal Methi Batata Palak Moong Dal
Vange Bharit Matki Usal Ratale Bhaji Chavali Usal
RataleUpavasSpe. ChanaUsal Dudhi Muttar Palak Potato
Kobi Muttar Vatali Dal Palak Baby Corn Muttar Usal
Pithale Dalimbi Usal Flower Muttar Vangi Batata Chavali
Kanda Batata Rassa